ขั้นตอนการทำงานของเรา

Step 1

คุณลูกค้าสามารถที่จะถ่ายรูปหน้างานส่งมาทาง LINE OFFICE หรือE-MAIL เพื่อให้ทางเราประเมินราคาเบื้องต้น

 Step 2

หลังจากที่ตกลงเรื่องวันเวลาที่จะให้เข้าไปบริการแล้ว ทางเราจะ LINE หรือโทรศัพท์ ไปแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้า 1 วันก่อนไปปฏิบัติงาน

 Step 3

ตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นระเบียบ เป็นทรงสวยงาม  เก็บกวาดหลังทำงานเสร็จ นำเศษใบไม้กิ่งไม้ไปทิ้ง บริการฉีดยุงให้

 Step 4

หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ทางเราจะมี BOOK SERVICE ให้คุณลูกค้าตรวจสอบงาน รวมไปถึงส่งรูปหลังเสร็จงานแจ้งให้คุณลูกค้าทราบทาง LINE

 Step 5

คุณลูกค้าสามารถที่จะ ติชม และ ติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าช่องทางใดก็ตาม

 Step 6

หากมีบริเวณไหนของสวนที่ไม่พึงพอใจ อยากให้ทางเราเข้าไปแก้ไขงาน ทางเรายินดีเข้าไปแก้ไขงานให้ จนกว่าจะพึงพอใจ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

 Step 7

 ที่สำคัญหากบริการของเราไม่ประทับใจ ตัดแต่งสวนของท่านไม่ดี ทางเรายินดีให้บริการฟรี ไม่คิดเงิน