ปัจจุบัน นอกจากชาวญี่ปุ่นจำนวนมากแล้ว ชาวต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกต่างก็นิยมชมชอบในเสน่ห์อันลึกซึ้งของตะวันออก เริ่มที่จะจัดสวนในสไตล์ญี่ปุ่นในอาคารบ้านเรือน โดยประยุกต์เป็นการจัดสวนแบบโมเดิร์น คือ ไม่ยึดถือหลักเกณฑ์เคร่งครัดแบบการจัดสวนญี่ปุ่นโบราณ ด้วยความสะดวกและยืดหยุ่นไปตามสภาพหรือสถานที่ แต่อย่างไรก็ตามการจัดสวนในแบบญี่ปุ่นมีหลักการใหญ่ๆ ดังนี้

การจัดสวนแบบญี่ปุ่น มักจะวางตำแหน่งจุดเด่นของสวน(Highlight) ไว้ในที่ซึ่งคนในบ้านสามารถมองเห็นได้ ตามคติการจัดสวนแต่โบราณ คือเอาคนในบ้านเป็นหลัก จัดสวนเพื่อดูเอง ดังนั้นมุมมองของสวนญี่ปุ่นจึงเป็นการมองจากภายในสู่ภายนอก ผิดกับการจัดสวนของชาวตะวันตกซึ่งมีลักษณะตรงกันข้าม คือ จะปลูกต้นไม้ชิดอาคารเพื่อให้อาคารดูดี ดูเด่น และดูสวย โดยไม่คำนึงถึงมุมมองจากในบ้าน แต่คำนึงถึงมุมมองของผู้คนที่อยู่นอกอาคารจะได้ชื่นชมและทำให้เจ้าของบ้านภาคภูมิใจ คือจัดโชว์ชาวบ้าน หลักการทั้งสองนี้แตกต่างกันแบบตรงกันข้าม ฉะนั้นการจัดสวนก็ย่อมต่างกันอย่างมาก

การจัดสวนแบบญี่ปุ่น จะคำนึงถึงความงามของเนื้อแท้ของวัสดุตามธรรมชาติ ยกให้ธรรมชาติเป็นใหญ่ ดังนั้นการใช้หิน อิฐ หรือวัสดุต่างๆ จึงเป็นไปอย่างธรรมชาติ ไม่มีการเคลือบ ฉาบ หรือประดิษฐ์ ไม่มีการใช้รูปปั้น รูปหล่อ ที่เหมือนของจริงมาใช้ในการจัดสวน ไม่ใช้พรรณไม้ประเภทใบใหญ่มาก เช่น ปาล์มพัด หรือตาลมาใช้ในการจัดสวน แต่ในการจัดสวนแบบ Modern Japanese Garden อาจใช้ปาล์มพันธุ์เล็ก เช่น ปาล์มไผ่ ปาล์มสิบสองปันนา และ จั๋ง ได้บ้าง

การจัดวางองค์ประกอบในการจัดสวนในแบบญี่ปุ่นนั้น เราควรวางผังการจัดสวนอย่างคร่าวๆก่อน ว่าจะมีองค์ประกอบหลักอะไรบ้างแล้วจัดหาให้ได้ใกล้เคียงกับที่จินตนาการไว้ แล้วจึงนำมาจัดเรียงตามผังการจัดสวนที่ร่างไว้ก่อน เพื่อดูความสมดุลในมุมต่างๆที่ต้องการ ถ้ายังไม่เป็นที่พอใจ ก็สามารถขยับสับเปลี่ยนองค์ประกอบได้
เห็นหลักเกณฑ์ต่างๆในการจัดสวนในแบบญี่ปุ่นแล้ว ถึงแม้ยุ่งยากพอสมควร แต่การจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นนั้นก็ไม่ยากเกินไป เพราะเมื่อเราได้ศึกษาและเข้าใจหลักการจัดแล้ว เราก็ใช้สมองของเรา บวกกับใจ ใส่ความประณีต ละเอียดอ่อน และความอดทน เข้าไป ให้เวลาอีกนิดหน่อยเป็นตัวช่วยให้เกิดความงาม การสร้างสรรค์งานด้วยองค์ประกอบของศิลปะ และพันธุ์ไม้ที่จะประยุกต์ใช้ ผสมผสานกันไปจนทุกอย่างลงตัว